رفتی ولی کجا که به دل جا گرفته ای
دل جای توست گر چه دل از ما گرفته ای


[http://www.aparat.com/v/IgkzH]


برای مشاهده عکس اثر اینجا کلیک کنید


برای مشاهده ی ادامه عکس ها اینجا کلیک کنید